प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर
स्वागत छ

परिचय

नेपालको संविधानको धारा २४४  मा रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धि व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी प्रदेश एवम् स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्तरदायी, सेवामुखी र समावेशितालाई समेत मध्यनजर गर्दै योग्यता प्रणालीलाई अवलम्वन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भएको हो।

नेपालको संविधानको भाग २३, धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने र आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ।

सो अनुसार २०७६ भाद्र १७ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लागू भई ऐनको दफा ३ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट मिति २०७६ माघ ९ मा आयोगका माननीय अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति भए सँगै यस प्रदेश नं १ मा प्रदेश लोक सेवा आयोगको औपचारिक गठन भएको हो।

ऐनको दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम प्रेदश लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष सहित तिन जना सदस्य रहने प्रावधान अनुरुप आयोगको अध्यक्षमा माननीय उत्तम कुमार भट्टराई र सदस्यमा माननीय टीकादत्त राई र माननीय सजना दाहाल रहनु भएको छ।

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.