प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर
मा. उत्तम कुमार भट्टराई

मा. उत्तम कुमार भट्टराई (अध्यक्ष)

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.