प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर
श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल

श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल (प्रवक्ता)

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.