प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर
क्र.सं. सेवा स्तर समूह उपसमूह पदनाम मिति डाउनलोड
1 शिक्षा सेवा अधिकृत सातौ शिक्षा प्रशासन निरीक्षण अधिकृत ०९ जेठ २०८०, मङ्गलवार
2 शिक्षा सेवा सहायक पाँचौ शिक्षा प्रशासन निरीक्षण प्राविधिक सहायक ०९ जेठ २०८०, मङ्गलवार
3 कृषि सेवा अधिकृत सातौ प्लान्ट प्रोटेक्सन/एग्रोनोमी/हर्टिकल्चर/एगृ. एक्सटेन्सन/स्वायल साइन्स/एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग अधिकृत ०५ जेठ २०८०, शुक्रवार
4 कृषि सेवा सहायक पाँचौ प्लान्ट प्रोटेक्सन/एग्रोनोमी/हर्टिकल्चर/एगृ. एक्सटेन्सन/स्वायल साइन्स/एगृ.इको. एण्ड मार्केटिङ्ग प्राविधिक सहायक ०५ जेठ २०८०, शुक्रवार
5 कृषि सेवा सहायक चौथो प्लान्ट प्रोटेक्सन/एग्रोनोमी/हर्टिकल्चर/एगृ. एक्सटेन्सन/स्वायल साइन्स/एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग नायव प्राविधिक सहायक ०५ जेठ २०८०, शुक्रवार
6 स्वास्थ्य सेवा अधिकृत आठौ जनरल हेल्थ सर्भिसेज मेडिकल अधिकृत ०३ जेठ २०८०, बुधवार
7 स्वास्थ्य सेवा सहायक पाँचौ आयुर्वेद कविराज ०३ मंसिर २०७९, शनिवार
8 स्वास्थ्य सेवा सहायक पाँचौ विविध एनेस्थेसिया-सहायक ०३ मंसिर २०७९, शनिवार
9 स्वास्थ्य सेवा सहायक पाँचौ डेन्टिस्ट्री डेन्टल हाइजेनिष्ट ०३ मंसिर २०७९, शनिवार
10 स्वास्थ्य सेवा सहायक पाँचौ कम्यूनिटी नर्सिङ्ग पब्लिक हेल्थ नर्स ०३ मंसिर २०७९, शनिवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.