प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 प्रदेश लोक सेवा आयोग स्मारिका २०७९ माघ -

डाउनलोड गर्नुहोस

2 प्रदेश लोक सेवा आयोग स्मारिका २०७८ माघ

प्रदेश लोक सेवा आयोग स्मारिका २०७८ माघ

3 प्रदेश लोक सेवा आयोग स्मारिका २०७७ माघ

प्रदेश लोक सेवा आयोग स्मारिका २०७७ माघ

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.