प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. ५६-५७/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, सहायकस्तर चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

२४ वैशाख २०८०, आइतवार

दरखास्त स्वीकृत सम्बन्धमा

१७ वैशाख २०८०, आइतवार

उत्तरपुस्तिका रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना

१७ वैशाख २०८०, आइतवार

हलुका सवारी चालक (सेवा करार) उम्मेदवार छनौट गरिएको सूचना

२२ चैत्र २०७९, बुधवार

अनियमितता गर्ने परीक्षार्थीको लिखित परीक्षा रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना

१८ चैत्र २०७९, शनिवार

हलुका सवारी चालक (सेवा करार) को दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना

१६ चैत्र २०७९, बिहिवार

लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

१२ चैत्र २०७९, आइतवार

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तर्फको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

१२ चैत्र २०७९, आइतवार

प्रतिभा डवली कार्यक्रममा ईनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

१० चैत्र २०७९, शुक्रवार

हलुका सवारी चालक सेवा व्यक्ति करार सम्झौता मार्फत लिने सम्बन्धी सूचना

०५ चैत्र २०७९, आइतवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.