प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

अत्यन्त जरुरी सूचना

२१ पौष २०७९, बिहिवार

अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.