प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

तेश्रो वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. ०७८-७९

३० भाद्र २०७९, बिहिवार

प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन २०७६-०७७

२८ आश्विन २०७८, बिहिवार

दोश्रो वार्षिक प्रतिवेदन-आ.व. ०७७/०७८

३१ भाद्र २०७८, बिहिवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.