प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक तर्फका पदहरुको आ.प्र, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

२५ पौष २०७९, सोमवार

स्थानीय सरकारी सेवा अन्तरगत प्राविधिक तर्फ, स्वास्थ्य सेवा, विभिन्‍न समूह, सहायकस्तर पाचौँ तह र सहायकस्तर चौथो तहका आ.प्र, खुला र समावेशी पदको पद थप सम्बन्धी सूचना

२६ मंसिर २०७९, सोमवार

स्थानीय सरकारी सेवा अन्तरगत विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका सहायकस्तर चौथो र पाँचौ तहका पदहरुको आ.प्र, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

१९ मंसिर २०७९, सोमवार

स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्राविधिक तर्फ स्वास्थ्य सेवाका विभिन्‍न समूहका पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

०५ मंसिर २०७९, सोमवार

स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न सेवा समूहका अधिकृतस्तर छैटौ तहका अप्राविधिक तर्फका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

०७ कार्तिक २०७९, सोमवार

स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न सेवा समूहका अधिकृतस्तर छैटौ तहका प्राविधिक तर्फका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

३१ आश्विन २०७९, सोमवार

स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न सेवा समूहका अधिकृतस्तर छैटौ तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

१९ वैशाख २०७९, सोमवार

स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक तर्फका पदहरुको आ.प्र, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

०५ पौष २०७८, सोमवार

स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका पदहरुको आ.प्र, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

०४ श्रावण २०७८, सोमवार

स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका पदहरुको आ.प्र, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

०४ श्रावण २०७८, सोमवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.