प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. १/०७९-८० (खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, अधिकृतस्तर छैटौ तह, इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

वि.नं. १/०७९-८० (खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, अधिकृतस्तर छैटौ तह, इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

१० जेठ २०८०, बुधवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.