प्रदेश लोक सेवा आयोग
कोशी प्रदेश, विराटनगर

वि.नं. २५/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्रि समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, डेन्टल हाइजेनिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

१५ जेठ २०८०, सोमवार

वि.नं. १६/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

०९ जेठ २०८०, मङ्गलवार

वि.नं. २०/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, कविराज पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

०४ जेठ २०८०, बिहिवार

वि.नं. ४३/०७९-८० (खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, सर्भेक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

०३ जेठ २०८०, बुधवार

वि.नं. २३/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, एनेस्थेसिया सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

०१ जेठ २०८०, सोमवार

वि.नं. ९/०७९-८० (खुला), न्याय सेवा, कानून समूह, अधिकृतस्तर छैटौं तह, कानून अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

२५ वैशाख २०८०, सोमवार

वि.नं. ३/०७९-८० (खुला), कृषि सेवा, कृषि प्रसार/वाली संरक्षण समूह, अधिकृतस्तर छैटौं तह, सहायक कृषि प्रसार अधिकृत/सहायक वाली संरक्षण अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

२३ वैशाख २०८०, शनिवार

वि.नं. १-२/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, अधिकृतस्तर छैटौं तह, इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

२२ वैशाख २०८०, शुक्रवार

वि.नं. ६-८/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, अधिकृतस्तर छैटौं तह, अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

२१ वैशाख २०८०, बिहिवार

वि.नं. ५/०७९-८० (खुला), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, अधिकृतस्तर छैटौं तह, सहायक पशु विकास अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

०७ चैत्र २०७९, मङ्गलवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.